Bývalý lom, Na Výběžku

Bývalý lom, Na Výběžku

Katastrální území:

Starý Harcov, p.p.č. 1141/1

Datum registrace: 8.12.1998

CHARAKTERISTIKA

Drobné soukromé a obecní lomy, vč. lomů na lesní půdě, vázané na výchozy 'liberecké' žuly, které byly pro podhůří Jizerských hor charakteristické, byly postupně likvidovány a ochrana zachovaných lokalit je z hlediska přírody a krajiny nutná. Lom je jedinou vodní plochou v prostoru pod ulicí Jizerskou a je místem výskytu drobných vodních živočichů vč. obojživelníků.

Nastavení cookies