Císařská alej

Císařská alej

Katastrální území:

Vesec u Liberce, p.p.č. 2030/1, 2028/1, 2028/2, 2028/5, 2028/6, 2029/2, 2031/1, 2037/1, 2199, 2201, 2202/1, 2207

Dlouhý Most, p.p.č. 1298, 974/1, 1010/1, 1010/5, 1010/7, 1010/16, 1010/17, 1059/1, 1085/2, 1085/3, 1086/1, 1156, 1161/1, 1280/1, 1288, 1293, 1295/1, 1297

Datum registrace: 16.8.2005

CHARAKTERISTIKA

Alej je esteticky hodnotnou částí krajiny. Podílí se na typickém vzhledu krajiny, neboť vede po návrší v pohledově exponovaném místě. Plní i ekologické funkce a tím přispívá k udržování ekologické stability místa. Stromořadí má i historickou hodnotu - bylo vysázeno v rámci oslav 60 let vlády císaře Františka Josefa I.
Alej se skládá převážně z javorů klenů (vtroušeně jasany ztepilé a  javory mléče), přibližně 100 let starých, s přirozeným habitem a  relativně dobrým zdravotním stavem, lemujících starou komunikaci mezi Dlouhým Mostem a Libercem. Stromy nebyly ořezávány, pouze několik bylo odstraněno v pásmu vedení VN.

V oblasti v současné době probíhá výstavba nových rodinných domů, stavebníci však musí dle stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny jednotlivé stromy v aleji plně respektovat, lokalitu pro své stavby si vybrali již za přítomnosti vzrostlých stromů a mnozí si takové kulisy pro své bydlení váží.

Alej byla na podzim roku 2009 nouzově ořezána v důsledku poškození stromů sněhovou kalamitou v říjnu 2009.

Nastavení cookies