Lípa, Ke Sluji x V Rokli

Lípa, Ke Sluji x V Rokli

Katastrální území:

Radčice u Krásné Studánky, p.p.č. 245/2, 638/2, 636/2, 668

Datum registrace: 11.12.1998

CHARAKTERISTIKA

Solitérní lípa o obvodu kmene 272 cm roste u  křižovatky ulic Ke Sluji, Výletní a V Rokli. Výrazně se uplatňuje jako jako dominantní prvek v tomto prostoru. Koruna stromu je neúplná vzhledem k zásahům (prořezům) v souvisloti s ochranou vrchního vedení NN, které je vedeno v blízkosti stromu.

Nastavení cookies