Park Petra Bezruče

Park Petra Bezruče

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 2943, 2944, 2945/1, 3213

Datum registrace: 3.4.1996

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o zbytek původního městského parku, založeného v letech 1881/82. Nosnou kostru celé parkové kompozice tvoří dřeviny místního rostlinného společenstva (smrk, buk, javor, bříza, habr, lípa atd.) doplněné skupinami a solitéry exotů (zerav západní - Thuja occidentalis, douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii, jedlovec kanadský - tsuga canadensis, pěnišníky a azalky - Rhododendron sp., cypřišky - Chamaecyparis sp., červené varianty javoru klenu a buku lesního, dub letní pyramidální a další).

ZE STARÝCH ČASŮ...

V posudku stavu sadu Petra Bezruče vyhotoveného Ing. Stanislavem Soukupem (Technické služby města) dne 29.5.1967 se můžeme dočíst následující:

"… Obě uvedené části sadu tvoří komposičně jednotný celkem celek a  to návazností porostů i dělením ploch parku. Plocha parku je účelně dělena sadovými cestami tak, aby bylo docíleno vystupňování kompoziční účinnosti při procházení parkovými partiemi. Temnější části levé poloviny parku působí do jistě míry tajemně až melancholicky. Tento dojem je vyvolán stinným porostem a výhledem do lesní části sousedního katastru zoologické zahrady. Stinná část sadu přechází náhled v  rozvolněný park, který je mnohem více prosluněný a působí proto vesele. Dojem veselosti je vystupňován použitím drobnolistých dřevin (bříza, buk). Zbarvení listů vytváří barevné scenerie, které se mění od rašení a  vrcholí podzimním zbarvením. Jednotlivé partie parku i v tomto směru na  sebe navazují a vhodně se doplňují.

Park měl intimní zákoutí, vytvořené volbou terénu a rostlin. Přirozeným růstem parkového porostu byla intimita narušena. Lze ji však při rekonstrukci sadu obnovit využitím a účelným doplněním stávajících parkových disposic. …"

Nastavení cookies