Park na Rybníčku

Park na Rybníčku

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 4055, 4056, 4032/2, 4033/1, 4033/2, 4034, 4035/10

Datum registrace: 22.3.1996

CHARAKTERISTIKA

Park mezi Třídou 1. Máje, ulicí U Nisy a řekou Nisou, který byl nově upraven v roce 1995, a upravená plocha okolo objektu Správy CHKO Jizerské hory za kulturním domem v ulici U Jezu se nacházejí v místě původních zahrad, případně demolic. Zachovaly se zde zbytky původní zeleně (javor cukrový, jírovce maďaly, jasan ztepilý, bříza bradavičnatá, lípy malolisté), doplněné mladší výsadbou (javor mléč, dub letní 'pyramidální', lípy malolisté, vrby bílé 'smuteční') a novou úpravou.
Umístění na hlavní pěší městské zóně a výskyt dominantních vzrostlých stromů i perspektivních dřevin a travnatých ploch určují celý areál jako jeden z nejvýznamnějších přírodních prvků v centru města.

Nastavení cookies