2015

 

2015

číslo kontroly

název kontroly

zasedání zastupitelstva

číslo bodu

číslo usnesení

1/2015

Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014

9. ZM
29. 10. 2015

11

256/2015

2/2015

Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014

1. ZM
28. 1. 2016

10

6/2016

3/2015

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014

3. ZM
31. 3. 2016

12

45/2016

4/2015

Kontrola správnosti a úplnosti vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010–2015

nepředloženo do ZM

X

X

5/2015

Kontrola poskytování informací členům ZML

10. ZM

24. 11. 2016

11

251/2016

6/2015

Kontrola plnění koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., se zaměřením na roky 2012-2014

4. ZM
27. 4. 2017

18

106/2017

7/2015

Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin RML za období roků 2010–2014

7. ZM
1. 9. 2016

11

180/2016

8/2015

Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby v projektu

3. ZM
31. 3. 2016

13

46/2016

9/2015

Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a firmou Hold Production, s. r. o., a následné plnění s ní souvisejících nákladů

3. ZM
31. 3. 2016

14

47/2016

10/2015

Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa v letech 2012–2014

11. ZM
15. 12. 2016

22

bez usnesení

10/2015

Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa, 1. máje 59/5, 460 07 Liberec v letech 2012–2014

3. ZM
30. 3. 2017

16

70/2017

Nastavení cookies