15.04.2019

Co je náplní práce stavebního úřadu?

Má stavební úřad hlídat stříšky nad garážemi, nebo řešit havarijní stavy domů, kde bují byznys s chudobou?

Domy podnikatele Urbana sloužící jako ubytovny jsou v havarijním stavu. Vybydlené, často neteče voda, naopak splašky z nich tečou na ulici nebo přímo do potoka. Přitom jejich majitel vybírá neadekvátně vysoké nájemné a pro okolí jsou zdrojem neustálých problémů. Člověk by čekal pravidelné kontroly stavu budov i hygieny.  Jenže co stavební úřad? Nekoná.

Na druhé straně důchodce, který si přistavěl stříšku nad garáž, aby mu déšť neničil vrata. Kontroly ze stavebního úřadu chodily neustále, až nakonec musel stříšku odstranit. Zřejmě proto neměl stavební úřad čas řešit „nepodstatné“ problémy kolem ubytoven?

Problémy a stížnosti sousedů narostly do takových rozměrů, že vedení města předložilo záměr na výkup těchto ruin. Domů, které vesele sloužily byznysu s lidskou chudobou a kde se ani malá část z přemrštěného nájemného nevracela do jejich oprav.

Ano, je to jedno z možných řešení. Ale je to správné? Není to spíš vcelku ideální zakončení podnikatelského záměru pana Urbana a vytvoření nevhodného precedentu? Zbohatnout na chudých, nechat domy vybydlet a nakonec ruiny prodat městu, aby je za naše peníze zrekonstruovalo nebo strhlo.

Jsme přesvědčeni, že město by mělo využít veškerých svých kompetencí, aby donutilo majitele ubytoven stav řešit, a to za své. Nástroje na to má. Kontroly ze stavebního úřadu, z hygieny, z životního prostředí. Může uplatňovat tvrdé sankce, i opakovaně, dokonce může i vydat demoliční výměr na účet vlastníka.

Když stavební úřad nekoná, může zakročit vedení města. Právní rozbor hovoří jasně: „Stavební úřad je magistrát města jako celek. Platí, že tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti primátorovi. Má tedy odpovědnost za chod stavebního úřadu a je povinen dbát na zákonnost a správnost jeho postupů a nedokonalosti, nesprávnosti a chyby odstraňovat.
Tato kompetence nevyžaduje žádné další zákonné zmocnění, protože se nejedná o výkon moci navenek, ale o výkon řídicí a organizační kompetence, která plyne ze zákona o obcích.“

Snažili jsme se opakovaně tento názor předložit a vysvětlit vedení města. Rádi bychom věřili, že na schůzce u primátora minulý měsíc konečně došlo k určitému pochopení a doufáme, že se věci pohnou. Že tajemník Čech konečně převezme odpovědnost za chod a fungování magistrátu, tedy i stavebního úřadu, dohlédne, aby stavební úřad začal konat tam, kde má, a ne jen šikanoval běžné občany za stříšky nad garážemi. Nerada bych v budoucnosti jen přihlížela vykupování zřícenin po zatím nepostižitelných vyvolených podnikatelích.

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies