18.03.2019

Sliby chyby, po volbách vše jinak?

Máme sto dnů od zvolení nového vedení města. Samozřejmě, že na plnění slibů jsou 4 roky, ale jsou věci, kde se dá jasně říct, jestli se pracuje na jejich plnění, nebo se na ně rychle zapomnělo hned poté, co byly rozdány hlasy ve volbách.

Jaromír Baxa, Zuzana Kocumová

Co koalice slibovala a po volbách zapomněla 
1. Rozpočet. Schodkový rozpočet Starostové i ODS v minulém volebním období oprávněně kritizovali a po vlastním nástupu odmítli rozpočtové provizorium s odkazem, že chtějí v rozpočtu udělat zásadní změny. Přesto navržený rozpočet je v hlavních parametrech v zásadě stejný: Pokračuje se ve velkých nárůstech běžných výdajů (osobní náklady na magistrátu, divadlo, zoo, dopravní podnik) na úkor oprav silnic, chodníků a veřejných prostranství. I když ještě nedochází k plnění ostatních volebních slibů, tak návrh rozpočtu má schválené výdaje o 400 mil. vyšší než příjmy!
2. Územní plán. Pokračuje neochota vyjít vstříc námitkám veřejnosti, sliby ohledně rychlého přijetí územního plánu se taky nenaplní. Vydání nového územního plánu se odsouvá nejspíše až na rok 2022! Proč? Kvůli zásahům exprimátora Batthyányho (podporovaného SLK, ODS a ex­‑ANO) a neschopnosti vyřídit námitky a připomínky, které stojí už od července.
3. Práce úřadu a kvalita jeho práce. Nic se, bohužel, nezměnilo v personálním obsazení stavebního úřadu (o „kvalitě“ jeho práce jsme psali už v minulých číslech Zpravodaje). Na radnici stále pracuje odsouzený bývalý tajemník J. Fadrhonc jako pověřenec pro ochranu osobních dat (!), nový tajemník Martin Čech svěží vítr, snahu o zvýšení úrovně kvality práce úřadu ani zlepšení kultury úřadu také nepřinesl.
Odpověď na e­‑mail je záležitost několika týdnů, chyby v materiálech pro zastupitele jsou buď omlouvány, nebo bagatelizovány. 
4. Teplárna: Občanům, kteří mají zájem o odpojení od teplárny, je v tom stále bráněno. A to přesto, že návratnost alternativních způsobů vytápění je u zateplených panelových domů cca čtyřletá.
Ve všech případech jde o předvolební sliby zejména Starostů pro LK, které nejsou naplňovány, a přitom nejde o nic, na co je třeba dlouhý čas.

Na našich slibech pracujeme i když jsme v opozici. Co je za námi?
1. Dobrá práce radnice je klíč. K té je ale daleko. Symbolem je problematická práce stavebního úřadu. Shromáždili jsme právní posudky dokládající nečinnost tajemníka úřadu a předali jsme je vedení města. Chystáme další jednání, abychom se konečně pohnuli z místa.
2. Bez peněz na zeleň naše město krásnější nebude. Spočítali jsme, že Liberec potřebuje dávat do zeleně, parků a hřišť kolem sto milionů ročně, aby se vzhled Liberce přiblížil třeba upraveným Vratislavicím.
3. Prověřujeme přípravu územního plánu. Bývalý primátor Tibor Batthyány postupoval v rozporu se stavebním zákonem, a my nyní potřebujeme jistotu, že jeho chyby neohrozí platnost územního plánu jako celku.
4. Co s protesty občanů proti návrhu územního plánu? Navrhli jsme odblokovat schvalování územního plánu tím, že bychom problematické návrhy převedli do rezerv.
5. Zapojili jsme se do úprav pravidel dotací. Navrhujeme zvýhodnit žadatele malých komunitních projektů oproti projektům s celostátním významem, na které je možné žádat i jinde. Dnes je to obráceně.
6. Radíme občanům s problémy s radnicí a na našem webu přinášíme reportáže ze zastupitelstva.
7. Firma Likto, obtěžující okolí zápachem, bude muset získat nová povolení. Díky tlaku občanů a řadě jednání na krajském úřadě a České inspekci životního prostředí konečně i pro tuto firmu budou určeny emisní limity. Dosud žádné neměla.

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies