11.03.2021

Jaká bude Zoo Liberec za deset let? Jednoznačně jiná!

Liberecká zoo je mezinárodně respektovaná vzdělávací, ochranářská, ale i kulturně-společenská organizace.

Zoo má velmi dobře zpracovaný systém vzdělávacích programů pro veřejnost. Je aktivně zapojena a vede řadu mezinárodních ochranářských programů a provozuje Centrum pro zvířata v nouzi Archa, což je její nejkomplexnější projekt terénní ochrany přírody, pomáhající zvířatům v  celém libereckém regionu. Všechna zvířata v zoo jsou díky profesionální péči ve velmi dobré zdravotní kondici a chována v dobře sestavených chovných skupinách.

Zoo Liberec má pro plnění všech svých úkolů sestaven zkušený a velmi erudovaný tým odborníků, z nějž mnozí jsou zároveň členy národních a mezinárodních odborných pracovních komisí, a především vedoucí pracovníci zoologického oddělení zároveň vyučují na vysokých školách a spolupodílejí se na řízení evropských záchranných chovatelských programů.

Výše uvedená vyjádření bych se zde neodvážil chlubně prezentovat z vlastní hlavy. Jedná se o citaci části závěrů kontrolního protokolu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která v Liberci provedla třídenní důkladnou kontrolu v srpnu 2018. Tato kontrolní mise mezinárodních odborníků ale bohužel také poukázala na prostorovou, fyzickou a morální zastaralost některých expozic a při hodnocení ekonomiky organizace také na vážnou podfinancovanost, především z hlediska investic do rozvoje zoo.

Další kontrola EAZA se dá očekávat mezi lety 2025–2027. Do té doby se v zoo musí mnohé změnit. Co tedy máme v plánu a chceme liberecké veřejnosti nabídnout? Zachování a další rozvoj všech vzdělávacích, kulturních, společenských a ochranářských aktivit, které velmi dobře reprezentují liberecký region daleko za hranicemi České republiky. K tomu, abychom byli skutečně vyváženou a respektovanou institucí svého druhu, potřebujeme vymanit současný areál zoologické zahrady z půdorysu, který mu byl vetknut před mnoha desítkami let, a posunout jej velikostí a vybavením expozic do dnešní moderní doby. Doby upřednostňující prezentaci zvířat v přírodním prostředí, před (když to trochu přeženu) pohledem z blízka na „zvíře ve vitríně za sklem“.

Za tímto účelem změny jsme vedení města a posléze i kraje představili koncept rozšíření zoologické zahrady na území v okolí bývalého lesního amfiteátru. Zde bychom rádi vybudovali velké přírodní expozice pro ohrožené druhy chladnomilných zvířat, které nevyžadují stavbu nákladných vytápěných pavilonů. Jednotlivé expozice v „Údolí ohrožené divočiny“, jak zní pracovní název projektu, plánujeme budovat postupně ruku v ruce s postupnou rekonstrukcí a modernizací stávajícího areálu. Za vstupem do zoo by v průběhu let měl vzniknout velký komplex kosmopolitní expozice „Africká savana“, kde by spolu žilo několik druhů afrických zvířat. Více prostoru a členitější výběh by mohlo získat i stádo žiraf a zeber bezhřívých. Důstojnější životní prostor chystáme vystavět i v přírodě vyhynulým berberským lvům v rekonstruovaném pavilonu šelem, zatímco velkou přírodní expozici v nové části zoo získají například ohrožení ussurijští tygři. Do plánované průchozí voliéry vodních ptáků by měl být podle generelu zakomponován zcela nový bazén pro naši chovnou skupinu tučňáků, nedaleko ní pak máme vyprojektovanou expozici pro návštěvníky oblíbené vydry. A tak bych mohl pokračovat na dalších dvou stránkách.

Zraky všech zaměstnanců zoo a dalších desítek lidí, kteří s námi spolupracují nebo nás podporují, se nyní s nadějí upírají na vyjednávání mezi reprezentacemi města a kraje, které by mělo vést k umožnění nutného rozšíření areálu a postupné modernizaci nejen expozic, ale i doprovodné návštěvnické infrastruktury. Už jen za ochotu naslouchat a jednat jsme vděčni. Dohoda totiž pomůže nejen nejstarší zoologické zahradě na našem území a turistickému magnetu libereckého regionu, ale i mnoha dalším organizacím na území města.

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies