21.02.2019

Zastupitelé se seznámili s návrhem rozpočtu

Náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban seznámil ve středu 20. února zastupitele s návrhem rozpočtu města na rok 2019, který 12. února odsouhlasila rada města. Zastupitelé budou rozpočet projednávat na svém 2. letošním zasedání ve čtvrtek 28. února. Ještě předtím vedení města projedná návrh rozpočtu s občany. Veřejná beseda s tématem rozpočtu na rok 2019 se uskuteční v úterý 26. února od 16 hodin v zasedací místnosti č. 11 v budově historické radnice.


„Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s příjmy ve výši 2,31 miliardy Kč a výdaji ve výši 2,68 miliardy Kč. Saldo ve výši cca 375 milionů Kč vyrovná financování, kam bude zahrnut přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 55 milionů Kč, zůstatky fondů města z minulých let, výnosy z prodeje cenných papírů a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 126 milionů Kč,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban.

Navrhovaný rozpočet počítá s rezervou ve výši 16,7 milionů Kč, což je o 9 milionů Kč více než v roce 2018. K výraznému navýšení došlo v oblasti investic, které v roce 2019 přesáhnou půl miliardy korun. Pro srovnání, v loňském roce činily rozpočtované investice cca 360 milionů Kč a v předchozích letech ještě výrazně méně. Vyšší investice půjdou například na rekonstrukce základních škol 5. května a nám. Míru, domy se sociálními byty atd.

Město pak formou přílohy k rozpočtu nově informuje o akcích, které se do rozpočtu na rok 2019 nedostaly a budou zařazovány v dalších obdobích, podle finančních možností města. „Jde o požadavky v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč, které mají své opodstatnění, ale abychom město dále nezadlužovali, musíme řadu projektů odsunout na rok 2020 a dále,“ konstatoval Zbyněk Karban.
 

 

Nastavení cookies