27.02.2019
Jana Kodymová DiS.

Vize nového provozovatele: Ještěd láká celoročně

V širším pojetí byla zorganizována schůzka zástupců společností, organizací a spolků, včetně odborů libereckého magistrátu, které jsou aktivně zapojeni do realizace záměru proměny ještědského areálu na špičkové evropské středisko s celoročním využitím.

 

Záměr společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), která má areál ve smlouvě o pachtu od města pronajatý už jeden rok a tři měsíce, je rozdělen do dvou fází. Aktuálně je zásadním projektem stavba sjezdovky Skalka. Letos v srpnu by TMR měla získat stavební povolení a v horizontu čtyř měsíců pak zrekonstruuje a vybuduje moderní sjezdovku s odpovídajícím profilem pro lyžování, vyrovnaným svahem a mírnějším sklonem. „Zmírnění sklonu sjezdovky se provede tím, že se rozšíří sjezdovka do strany a prodlouží se dojezdová plocha na jejím konci. To vše žádá úpravy terénu,“ říká ředitel TMR CZ Čeněk Jílek. „Dále vyřešíme odpovídající technologii zasněžování v podobě voda, vzduch, elektřina. Postavíme v podzemí u Skalky trafostanici, která bude zajištovat zasněžování  a také osvětlení sjezdovky,“ dodává Čeněk Jílek.

 „Zastupitelé dali jasně najevo, že chtějí, aby se ještědský areál rozvíjel a dobře vědí, že z peněz města to není reálné, proto jej svěřili komerčnímu partnerovi, který svému oboru rozumí.  My všichni stojíme o to, mít v Liberci areál, na který budeme za pár let hrdí. Teď určujeme směr, kterým se máme vydat. Jednáme se všemi zainteresovanými,“ říká primátorův náměstek Jiří Šolc.

„Zajímá mne názor ochránců přírody, zároveň rozumím podnikatelskému záměru komerční firmy, chápu lesníky a jejich vizi funkčního lesa, rozumím urbanistům, že jde o také o architektonický pohled celku města a také chápu nelyžaře, kteří by se na Ještědu chtěli  projít po turistické trase s lavičkami a výhledem do krajiny anebo rodiny s dětmi po naučných stezkách, stejně jako bikeři a cyklisté by rádi využili cyklostezky. Zkrátka, aby  náš kopec byl pro všechny a po celý rok atraktivním cílem,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

První fáze budování sjezdovky Skalka s veškerým technologickým zázemím a infrastrukturou vyjde TMR na 120 milionů Kč. Zahájit sezónu na nové sjezdovce chce nový provozovatel před Vánocemi 2019.

Druhou fází je vybudování retenční nádrže, která zadrží přívalovou vodu. Ta pak bude využita k zasněžování sjezdovky. „To spočívá v realizaci opatření, která na území zachytí dešťovou vodu, a tu částečně odvede do retenční nádrže a částečně ji propustí do Slunného potoka na Bucharce. Tato opatření zaručí, že nedojde k odvedení veškeré vody z kopce. Dochází tak k opětovnému využití vody. Co naprší, částečně zachytíme, vysněžíme a po roztání sněhu se voda zase vsákne do kopce. Je to takový částečně uzavřený koloběh,“ vysvětluje Vladimír Čukan z TMR.

Veškeré zásahy a úpravy na pozemcích, které nejsou už v majetku města, ale patří Lesům České republiky, s.p., budou ve finanční režii TMR. O tom, jak se majetkově upraví vztahy vlastníků pozemků bude primátor Liberce Jaroslav Zámečník jednat v nejbližší době s krajským ředitelem Lesů ČR Ludvíkem Řičářem.

 

Nastavení cookies