15.01.2019

Jsme na začátku cesty, ale našlápnuto máme dobře

Uplynulé měsíce byly hektické, a co je dobrá zpráva pro město pod Ještědem, podařilo se přinést skutečnou změnu. Díky všem, kteří přišli na podzim k volbám a chopili se svého demokratického práva, bylo možné v listopadu ustavit novou koalici, jíž je Občanská demokratická strana aktivní součástí.

Jsme na začátku a nyní je potřeba zvládnout to základní – tedy správně nastavit pravidla a principy, zefektivnit práci úřadu, který za minulé vlády nebývale nabobtnal, a začít s realizací programových priorit, ke kterým jsme se spolu s našimi koaličními partnery přihlásili.

Je před námi několik velkých úkolů – od rekonstrukce městského bazénu až po dokončení územního plánu. To vše jsou věci, které mají přímý dopad na život v našem městě a jeho další rozvoj. A musíme s nimi hnout, protože jsou již dávno ve zpoždění. Zdá se ale, že koalice je ustavena dobře, ve shodě na tom, co se stát má nebo musí. A to je dobrý předpoklad úspěchu.

Je zde ale také mnoho maličkostí, drobných věcí, které by město mohlo či mělo pro své obyvatele dělat, a ani ty nemohou zůstat nepovšimnuty. Mnohdy se o nich ale dozvídáme pozdě, nebo vůbec. Což je škoda. Byli bychom proto rádi, kdyby kontakty na nás nebyly jen „povinně“ zveřejňovanými údaji na stránkách města, ale kdyby se adresy dvou radních za ODS staly jedním ze způsobů, jak se ozvat, dát vědět potřebu, přání či upozornit na to, čemu bychom se měli věnovat. Nebo kdyby se staly třeba jen nástrojem zpětné vazby na naši práci ve vedení města – jak se říká – pokud něco děláme dobře, chvalte nás u jiných, pokud se vám ale něco nelíbí, řekněte to přímo nám. Petra Břeňová (petra.brenova@ods.cz) se dlouhodobě věnuje oblasti sociální, ale také školství, kultuře a mnohému dalšímu, co je spojeno s běžným životem nás všech. Neváhejte se na ni proto obracet. Petr Židek (pier.zidek@gmail.com) se soustředí na věci ovlivňující chod města, dopravní podnik, veřejné zakázky a z pozice předsedy Výboru pro územní plánování a dopravu také právě na nový územní plán města a vše, co s ním souvisí.

Připraveni jsou ale také další členové ODS, zastupitelé, členové výborů a komisí, kteří budou vděčni za podněty a poznámky k jejich práci pro město. Jak věříme, v dalších vydáních Libereckého zpravodaje (druhého nejlepšího radničního periodika v republice!) již začneme přinášet zprávy o výsledcích naší práce a o postupném zdolávání úkolů, které jsme si dali a které nejsou z nejsnazších.

Uplynul rok, kdy jsme oslavili 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku samostatné České republiky. Vstupujeme do roku, kdy oslavíme 30. výročí pádu komunismu. Věříme, že pro nás všechny, v Liberci i mimo něj, bude rokem dobrým, úspěšným, rokem, který potvrdí, že cesta, na kterou jsme se po listopadových událostech roku 89 dali, byla správná, i přes některé problémy, které byly či jsou. Jaký ten rok bude? Takový, jaký si jej společně uděláme. Díky předem, pokud nám pomůžete pohnout s věcmi v Liberci k lepšímu.

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies