08.05.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 10. 5. - 16. 5. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Budeme diskutovat o zápisech do ZŠ, které se uskutečnily 22/4, o možných lokálních problémech na některých školách. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na ZŠ Husova se zúčastním nemilého aktu, a to losování spádových dětí (ÚT 13.00). Vlivem spádové turistiky letos bohužel počty spádových i "spádových" dětí přesáhly možnosti školy k přijetí žáků do 1. třídy. Ze všech se tedy bude muset losovat zhruba 50 šťastných. Nemusím připomínat, jak vysoce nespravedlivé to může být pro ty děti, které legálně bydlí ve spádu školy a přesto nemusejí být přijaty. Škola ani město ale nemají žádnou páku, jak rodiče "spádových" dětí od nemravného (a z mého pohledu i podvodného) jednání - krátkodobé účelové přehlášení trvalého pobytu dítěte - odradit, nebo jim to dokonce znemožnit.

Sejdeme se v pracovních skupinách s kolegy z KÚLK, abychom pokračovali v přípravách na vzájemný převod příspěvkových organizací, jak je schválila obě zastupitelstva (ST 8.00 a ČT 13.00).

Se dvěma občany budu jednat o tzv. bezdoplatkových zónách v Liberci (ST 14.00).

Navštívím Domov seniorů Františkov, který město přebere od Libereckého kraje (ČT 10.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

Společně se zastupitelkou Renátou Balašovou budeme dále dojednávat dodatečné podmínky pro provozování bazénu společností JSS do doby rekonstrukce v roce 2022 (průběžně).

Sejdu se s pořadateli akce se slibným názvem Crystal Fashion Week (PO 14.30).

Zúčastním se otevření Technického muzea Liberec (ÚT 9.30).

Sejdu se s lidmi, kteří by v našem městě rádi instalovali tzv. poeziomat (ÚT 13.30). Na to se opravdu těším!

Potkám se v širší skupině s kolegy z TUL i trenéry mládeže, abychom společně diskutovali projekt Trenéři ve škole (ÚT 11.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (3. 5. -  9. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Garand (FO) - spolupráce s městem v oblasti kultury

L. Rubín a d. (TUL) - projekt Trenéři ve škole

Nastavení cookies