12.12.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 13. 12. - 19. 12. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejdeme se v rámci Nadačního fondu LISTEM21, abychom se poradili, jak dál. Koronavirová krize nám v tomto projektu dost proškrtala plány. Na druhou stranu ale TUL schválila vstup do fondu, čekáme ještě vyjádření Libereckého kraje (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat rozpočty našich příspěvkových organizací, také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ i přípravu tvorby nového komunitního plánu.

Na pravidelném jednaní s kolegy z Agentury pro sociální začleňování budeme diskutovat o pokračování strategie začleňování i o souvisejících projektech (ÚT 10.30).

Sejdu se s řediteli kulturních a sociálních příspěvkových organizací města, abychom debatovali o aktuálních novinkách v provozu i o rozpočtech na rok 2022 (ST 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a plán akcí na rok 2022.

K přípravě první přihlášky do EHMK 2028 se v Krajské vědecké knihovně Liberec sejdeme se starosty některých měst a obcí, úředníky i kulturními aktéry, abychom si definovali základní bázi přihlášky. Připomínám, že pro první kolo musíme přihlášku odevzdat 1. září 2022, pro druhé pak zhruba o rok později (PO 15.00).

Potkám se se zástupci Ekonomické fakulty TUL, abychom debatovali o spolupráci nad první přihláškou do EHMK 2028 (ÚT 13.00).

Řídicí výbor pro implementaci strategie kultury a EHMK 2028 bude diskutovat o aktuálních krocích v obou tématech (ČT 10.00).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedání zastupitelského klubu SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Křest nové znakoknihy (ÚT 15.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy na udělení medailí města pro rok 2022 a také smlouvu o financování plaveckého bazénu po 1/1/2022. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 12. - 12. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Bureš (LIS) - IT v mateřských školách

Nastavení cookies