12.01.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 14.1. - 20.1. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (ST 13.00) budeme debatovat o pomalu se blížících zápisech do ZŠ (zatímní čísla ukazují, že letos nebudeme muset poprvé za 5 let měnit spádovou vyhlášku), celkovém nastavení nové koncepce bydlení města, systémovém pohledu na řešení sociálního vyloučení na území města, projektu Housing First, na nějž můžeme získat dotační peníze z MPSV, projektu proti šikaně a dětském násilí na libereckých ZŠ a dalších záležitostech.

Sejdu se s ředitelem ZŠ Barvířská Miloslavem Kuželkou, abychom diskutovali některé provozní záležitosti školy (PO 14.00).

K debatě o některých vzdělávacích tématech (GDPR, plavání, projekt proti šikaně) jsem pozval všechny ředitelky a ředitele MŠ a ZŠ (ÚT 10.00).

Poprvé nejen v tomto volebním období zasedne sociální výbor (ÚT 15.00), jemuž představím záměr výkupu některých sociálně vyloučených objektů na území města, zároveň ho budu informovat o oficiálním vyhlášení bezdoplatkové zóny na objekt Vojanova 138 (https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/uredni-deska/rozhodnuti-oznameni-mml/cislo-46-magistrat-mesta-liberec-odbor-spravni-zivnostensky.html) a dalších plánech města v této problematice.

Novinářům představím projekt Princezna Julie, který cílí na prevenci proti šikaně a dětské agresi na základních školách. Prevence rizikových jevů je jedním z 8 střednědobých cílů kvality vzdělávání a rezort školství a sociálních věcí chce tímto způsobem do tématu vstoupit a otevřít o něm tak potřebnou veřejnou diskuzi (ST 10.30).

Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme děti předškolního věku (ČT 8.00), abychom si na pravidelném jednání s partnery projektu vyladili všechny aktivity a plnění indikátorů. Projekt za 28 miliónů končí na konci letošního roku.

Sejdu se s ředitelem ZŠ Broumovská Martinem Mikušem (ČT 10.00), abychom společně vyhodnotili pilotní projekt podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Sejdu se s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou (ČT 13.00), abychom spolu ladili průřezová témata města a kraje v mém rezortu.

S Petrou Kouteckou, Petrou Rydvalovou a Jiřím Janďourkem budeme dále řešit projekt hudebního parku Jiřiny a Milana Uherkových (PÁ 8.30).

Dále mj. pracuji na konturách nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách, který chci zahájit 16/1, na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě i záměr postupného výkupu některých sociálně vyloučených objektů ze soukromých rukou (zjišťujeme například, zda je možné výkup, rekonstrukci či demolici takových budov alespoň částečně financovat z prostředků EU zaměřených na řešení sociálního vyloučení).

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (ST 10.45) budeme dále řešit personální zajištění odboru, opakovaně koncepční přípravu ke kandidatuře Liberce na hlavní město kultury 2028 i plánu výstav Malé výstavní síně na rok 2019, postup dalších činností při revitalizaci tzv. barokní zahrady a také přípravu některých kulturních akcí v roce 2019.

Zasedne rada a valné shromáždění Turistického regionu Jizerské hory (PÁ 10.00) se strategickým tématem, jak dál v této oblasti cestovního ruchu, které se zatím příliš nedaří.

 

Ostatní aktivity

Výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 1. - 13. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Vondřich (Jizerské ticho) - spolupráce v oblasti kultury

R. Teichmann (Mystic Construction), M. Vambera (FO) - skatepark

O. Pleštil (Kino Varšava) - budoucnost kina

 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.