12.06.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 14. 6. - 20. 6. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Potkám se online s ředitelkami a řediteli základních škol, abychom se pobavili o aktuální situaci (PO 14.00).

V obřadní síni přivítám mezinárodní účastníky festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka 2021 (ST 12.00).

V online prostředí zasednou účastníci Sítě partnerství pro ukončování bezdomovectví, jíž je Liberec díky svému projektu Housing First zakládajícím členem (ČT od 9.00).

S kolegy ze Sport parku Liberec probereme detaily dalšího ročníku veletrhu EDUCA MYJOB a vzájemnou spolupráci (ČT 11.00, přesunuto z minulého týdne).

V Lipo.ink se zúčastním nového projektu Živá knihovna, který především mládeži představuje zajímavé osobnosti, ale i lidi, k nimž má někdy společnost hluboké předsudky (ČT 14.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách na kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501), nově také druhou skupinu ambasadorů projektu (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/230240175221043). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

S právníky a kolegy z odboru budeme řešit funkční nastavení nové městské společnosti, která bude v případě potřeby připravena převzít provoz plaveckého bazénu (ST 10.00).

Uspořádáme otevřený seminář pro zastupitele i veřejnost ke strategii kultury a kandidatuře Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 (ST 16.00, místnost 11).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Slavnostní zakončení festivalu Mateřinka a předávání cen (SO 15.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrh na řešení provozu v plaveckém bazénu, strategii kultury a kandidaturu na Evropské hlavní město kultury, návrhy dotací aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 6. - 13. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

K. Laurenčíková (ČOSIV) - mediace v ZŠ

Nastavení cookies