14.01.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 16. 1. - 22. 1. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se koordinační skupina magistrátu k řešení uprchlické krize z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

S doc. Urbánkem a dr. Rozkovcovou z TUL budeme bilancovat další fázi projektu o klimatu školních sboroven na našich ZŠ (ST 8.00).

Sejdu se s Jiřím Zeronikem, abychom debatovali nad provozem Doctriny - Podještědského gymnázia (ST 11.30).

Zúčastním se zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna, který na Kutnohorsku pilotuje projekt zvyšování kvality vzdělávání (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na návrhu programů dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch 2023, na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, také na nové regulaci hazardu ve městě.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

Sejdu se s Olgou Škochovou Bláhovou (ON plan), abychom diskutovali plnění strategie kultury a akční plán na rok 2023 (PO 13.30).

S Renátou Balašovou probereme připravovaný ročník Sportfilmu (PO 15.00).

S kolegy z odboru budeme probírat pokračování projektu Kreativní Liberec (PO 16.30).

Sejdu se se zástupci Paměti národa, abychom probrali možnost zřízení Institutu PN v Liberci (ST 14.00).

V poslanecké sněmovně se zúčastním semináře o přípravě zákona o veřejné kulturní instituci, který by přispěl k lepšímu financování kulturních příspěvkových organizací (ČT od 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO od 16.00).

Tisková konference po radě města (ST od 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám vyhlášení dotačního programu pro kulturu a cestovní ruch 2023 a návrh nové regulace hazardu na území města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (9. 1. - 15. 1. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

A. Malinová (SPC Liberec) - vzdělávání dětí s PAS

J. Němeček (Technické muzeum) - provoz muzea v 2023

T. Rychecký. K. Zajícová (Anifilm) - Anifilm 2023

N. Šoukalová (TUL) - historie města

M. Vraný, J. Reindl (ZUŠ Čestlice) - návštěva zařízení

Nastavení cookies