16.04.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 4. - 23. 4. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti už 20. dubna!), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. Pro sledování zápisů je možné tradičně využít náš portál (klikněte). Jen upozorňuji, že veškerá vstupní data je nutné brát s určitou rezervou, protože pocházejí ze státního registru obyvatel, který je nepřesný.

Potkám se s panem Kozákem z Ostašova (PO 14.30), s nímž budeme diskutovat o budoucnosti zdejší základní školy. Data, která máme s výhledem na dalších šest let k dispozici, ale ukazují spíše setrvalý trend, žádnou mimořádnou událost. Obecně platí, že počty prvňáků v libereckých ZŠ budou setrvale klesat, souběžně se budou více uvolňovat současné druhostupňové třídy, které aktuálně přeplňují tzv. Husákovi vnuci. Otázkou jsou pochopitelně ty proměnné, které odhadovat nelze - např. počty ukrajinských dětí. A také masivní zástavba - např. za Kauflandem či na Františkově, na níž ale reagujeme v posilování kapacit ZŠ Jabloňová a ZŠ Švermova.

S kolegy z LIS a základních škol budeme debatovat o připravovaném dotačním programu na podporu IT ve školách (ST 14.00).

S Martinem Bendou, s nímž dlouhodobě spolupracujeme v otázce administrace dočaních titulů z OPVVV (nově OPJAK) a OPZ, budu diskutovat o dalších možnostech v rámci podpory základního vzdělávání (ST 15.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

S náměstkem hejtmana pro školství panem Jiřím Čeřovským a vedoucí odboru SK na kraji paní Jiřinou Princovou budeme probírat společné otázky v oblasti vzdělávání (ČT 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Jom ha-Šoa - čtení jmen zavražděných židovských spoluobčanů (ÚT 14.00).

Přijetí studentů německého gymnázia v obřadní síni (ST 9.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Výjezdní zasedání vedení města do Horního Hanychova (ČT od 13.00; diskuze s občany od 17.00)

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrh na jmenování nového ředitele ZŠ Vrchlického (asi mohu prozradit, že radním navrhuji pana Pavla Coufala a nečekám žádné změny), dále dotační program na podporu stravování žáků z těch libereckých ZŠ, které nezřizuje město, ale kde se také vzdělávají naše děti.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 4. - 16. 4. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Kolářová, O. Merglová (Advaita) - prevence rizik v ZŠ

Nastavení cookies