15.05.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 5. - 23. 5. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Budeme diskutovat o zápisech do ZŠ, které se uskutečnily 22/4, o možných lokálních problémech na některých školách. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Spojím se online s řediteli základních škol, abychom diskutovali situaci po plném návratu dětí k prezenčnímu vzdělávání, zásoby testovacích sad a další záležitosti (PO 14.00).

Zúčastním se konkurzu na místo ředitelky MŠ Jablůňka. Máme k dispozici 6 kandidátek, bude tedy z čeho vybírat (ST 8.15).

Sejde se správní rada Nadačního fondu Eduzměna, který na Kutnohorsku pilotuje projekt ke zvýšení kvality vzdělávání (ČT 8.30).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

V rámci 1. zasedání hodnotící komise se seznámíme s nabídkou zájemců o pořádání velikonočních a adventních trhů (ST 14.00).

Sejdu se se zástupci spolku ARCHA 13, abychom diskutovali o projektu pomníku obětem 1. sv. války a souvisejícím veřejném prostoru (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám zejména varianty dalšího provozu městského plaveckého bazénu, dále návrhy programových i individuálních dotací aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 5. -  16. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

V. Tichý (SŠ Kateřinky) - projekt na podporu kultury

L. Rubín aj. (TUL) - projekt Trenéři ve škole (druhé jednání)

O. Kobza (FO) - projekt poeziomatu

K. Pořízová (Zauhlovačka) - re-use bazar

Nastavení cookies