18.10.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 19. 10. - 25. 10. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme ve spolupráci s řediteli v každodenním monitoringu situace v základních a mateřských školách - mapování počtu žáků i učitelů v karanténě, resp. počty covid-19 pozitivních v obou skupinách. Nově monitorujeme způsoby výuky v nouzovém stavu. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00, online) se budeme věnovat především koronavirovým opatřením, také dlouhodobým projektům a přípravě rozpočtu odboru na rok 2021. Připravujeme ke spuštění projekty Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality, s nimiž jsme uspěli v OPZ!

Spojím se online s kolegy z Agentury pro sociální začleňování, abychom diskutovali věcí související s naplňováním strategie pro začleňování (ÚT 9.00).

S kolegy z úřadu a s ředitelem školy budeme diskutovat možnosti navýšení kapacity ZŠ Ostašov. Jde o jednu ze dvou našich základních škol, kde je počet dětí ze spádu stále relativně vysoký (ÚT 11.00).

Sejdu se se zástupci MCU - Koloseum, abychom diskutovali další rozvoj sociálních služeb (ST 13.30).

Příprava příspěvku na tzv. konsenzuální konferenci k tématu zabydlování lidí v akutní bytové nouzi a zkušenostem města Liberec v této oblasti od roku 2017. Zúčastním se jednání přípravného výboru (ČT 10.00).

Příprava rozpočtu 2021 - globální plán redukce výdajových kapitol a hledání mimorozpočtových zdrojů.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport.

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00, online) budu sledovat pokračování zakázky na 2. fázi revitalizace tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu. Dále se průběžně věnujeme přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - aktuálně chystáme jednání řídicího výboru i kulturního lokálního fóra (konec listopadu), kde bychom rádi oficiálně představili záměry města i ambasadory projektu.

Zúčastním se kontrolního dne rekonstrukce Kaple Božího hrobu (PO 9.30).

Společně s primátorem se sejdeme se zástupci Sport Parku Liberec, abychom diskutovali závěrečné vyúčtování mimořádného příspěvku města a také budoucnost sportoviště (ÚT 10.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Výbor pro sport (ST, 15.00, online).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (ČT 14.30), zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám dodatek koncesní smlouvy mezi městem a SFM a dále některé materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (12. 10. -  18. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Ottl (Kultura z. s.) - projekt Kultura přežije!

L. Chválová (DFXŠ) - provozní záležitosti DFXŠ

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.