18.12.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 20. 12. - 26. 12. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

PO, ÚT, ČT, PÁ - mimo úřad

 

Školství a sociální věci

Pravidelná porada odboru (PO 13.00) odpadá.

Potkám se s ředitelem Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem (ST 13.00), abychom diskutovali společná témata.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Pravidelná porada odboru (PO 8.00) odpadá.

Potkám se s bývalým ředitelem OGL Janem Randáčkem, ambasadorem projektu Evropské hlavní město kultury 2028, abychom debatovali jeho roli i další možnosti spolupráce (ST 9.00).

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (ST 9.00 - 11.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 12. - 19. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Vrátný (LISTEM 21) - rozvoj nadačního fondu

P. Rydvalová (EF TUL) - spolupráce na EHMK 2028

A. Rozkovcová, P. Urbánek (FP TUL) - projekt klimatu školních sboroven

M. Prokeš (Lípa Musica) - příprava festivalu v roce 2022

Nastavení cookies