19.06.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 21. 6. - 27. 6. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na Svazu Němců budeme diskutovat o dalším fungování spolku i objektu, který je k tomu využíván (ÚT 9.00).

Se zástupci Asociace romských představitelů budeme probírat otázky kolem sociálního bydlení i asistentů prevence kriminality (ÚT 11.00).

Potkám se online s ředitelkami a řediteli základních škol, abychom se pobavili o aktuální situaci (ÚT 14.00, přesunuto z minulého týdne).

Se zástupci společnosti Rytmus budu debatovat o rozšíření portfolia sociálních služeb, které tato společnost poskytuje (ST 13.00).

Tzv. banka pozitivních vzorů, to je další projekt sociálního začleňování, který proberu se zástupci Agentury sociálního začleňování (ST 14.00).

V Technickém muzeu Liberec se zúčastním slavnostního otevření vzdělávacího centra pro děti ze základních a středních škol (PÁ 13.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách na kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501), nově také druhou skupinu ambasadorů projektu (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/230240175221043). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz. Ve čtvrtek pak budou o kandidatuře rozhodovat liberečtí zastupitelé.

S právníky a kolegy z odboru budeme dále řešit funkční nastavení nové městské společnosti, která bude v případě potřeby připravena převzít provoz plaveckého bazénu (ST 10.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Udělování Medailí města Liberec (ÚT 17.00).

Zahájení mezinárodního festivalu Anifilm 2021 (ÚT 19.00).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrh na řešení provozu v plaveckém bazénu, strategii kultury a kandidaturu na Evropské hlavní město kultury, návrhy dotací aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (14. 6. - 20. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Hrubeš (SFM) - veletrh EDUCA My Job

Nastavení cookies