22.02.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 24. 2. - 1. 3. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat především vzdělávání v MŠ a ZŠ v době pokoronavirové, dále žádosti na Liberecký kraj ohledně mimořádné dotace na pokrytí části ztrát v našich příspěvkových organizacích.

Sejde se pracovní tým projektu Férové školy v Liberci (ČT 9.00). Projekt končí na konci června, prakticky bez prodlevy na něj navazuje projekt Férové školy v Liberci II, na nějž jsme z OPVVV získali 77 miliónů korun.

Sejdu se s děkanem FP TUL panem prof. Pickem, abychom dále diskutovali o možnosti experimentální (laboratorní pracoviště) výuky na jedné z našich ZŠ (PÁ 11.00).

 

 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, dokončujeme přípravu dotačního fondu města (základní dokumenty již byly v zastupitelstvu schváleny, ale ladíme dotační smlouvu i administrativní softwarovou podporu grantys) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) či metodiku vyúčtování příspěvku na provozování Sportparku aj.

Sejde se řídicí výbor k projednání návrhu strategie sportu (PO 15.00).

Zúčastním se znovuotevření Kina Varšava po nucené vládní pauze (PO 17.00).

Vůbec poprvé se sejde řídicí výbor pro přípravu strategie kultury a kandidatury Liberce na EHMK 2028 (ČT 13.00).

 

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00), který mj. rozhodne o výsledcích soutěže Kulturní počin 2019. Vítěze slavnostně vyhlásíme 16/3 v 17.00 v obřadní síni.

S panem arch. Pleštilem budeme diskutovat provozní záležitosti Kina Varšava (ÚT 13.00).

Na další pracovní poradě se sejde pořadatelský tým festivalu Anifilm 2020 (ÚT 13.30).

S Janou Zedníkovou ze společnosti Medialogue budeme ladit poslední detaily mimořádné výstavy Voda a civilizace, kterou Liberec přivítá už v prvním březnovém týdnu (ST 10.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (ÚT 14.00).

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy na jmenování ředitelky ZŠ po konkurzním řízení či zakázky na zajištění kulturních služeb v letním období aj. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (17. 2. -  23. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Vrátný. P. Coufal, R. Bašta (NF LISTEM 21) - správní rada NF LISTEM 21

J. Erben (FO) - sociální problematika

 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.