23.07.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 7. - 31. 7. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) si shrneme závěry dotazníkového šetření Mapy škol, které jsme zadali opakovaně po třech letech a které jsou výslednicí hodnocení rodičů, žáků, pedagogů i nepedagogů. Dále budeme diskutovat o vznikajícím komunitním plánu města na léta 2023+.

Se zástupci Svazu Němců budeme dále diskutovat o pokračujícím smluvním vztahu s městem na využívání budovy na Ruprechtické ulici (ÚT 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.).

Znovu se potkám s panem Hovorkou z Patriots Liberec (baseball), abychom diskutovali o provozních záležitostech klubu (ÚT 9.00).

Sejdu se se zástupci klubu skokanů na lyžích a severské kombinace SK Ještěd, abychom debatovali o finančním zajištění provozu klubu (ÚT 13.00).

Dále pokračujeme na přípravě přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept se momentálně překládá do angličtiny, čeká nás grafické zpracování, závěrečná jazyková redakce a tisk. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města, kde budeme diskutovat o budoucnosti teplárenství v Liberci (PO od 10.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 7. - 24. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Sabáčková (Liberec2028) - přihláška do 1. kola soutěže EHMK 2028

R. Korselt, L. Borkovec (Bazén Liberec) - provoz plaveckého bazénu

I. Hrubá (FO) - komunitní plán města 2023+

Nastavení cookies