24.10.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 26. 10. - 1. 11. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Pokračujeme v monitorování způsobů výuky v ZŠ v nouzovém stavu a situace v dosud otevřených mateřských školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00, online) se budeme věnovat především koronavirovým opatřením, také dlouhodobým projektům a přípravě rozpočtu odboru na rok 2021. Připravujeme ke spuštění projekty Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality, s nimiž jsme uspěli v OPZ!

Potkám se znovu s nájemnicí městského domu v Jablonecké ulici, abychom se pobavili o podmínkách jejího přestěhování do jiného městského bytu. Dům na Jablonecké máme totiž připraven do kompletní rekonstrukce v rámci programu IROP Sociální bydlení a stavební práce lze začít jen v úplně prázdné budově (ÚT 9.00).

S panem Alanem Fabíkem ze společnosti Hardwario se pobavíme o možnosti vybavit naše školy snímači CO2 (ÚT 10.00).

Příprava příspěvku na tzv. konsenzuální konferenci k tématu zabydlování lidí v akutní bytové nouzi a zkušenostem města Liberec v této oblasti od roku 2017. Zúčastním se jednání přípravného výboru (ČT 10.00).

Příprava rozpočtu 2021 - globální plán redukce výdajových kapitol a hledání mimorozpočtových zdrojů.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport.

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00, online) budu sledovat pokračování zakázky na 2. fázi revitalizace tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu. Dále se průběžně věnujeme přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - aktuálně chystáme jednání řídicího výboru i kulturního lokálního fóra (konec listopadu), kde bychom rádi oficiálně představili záměry města i ambasadory projektu.

S panem Smrkovským se pobavíme o podpoře projektu Duhová bouře, který se příští rok uskuteční po třicáté (ÚT 11.00).

 

Ostatní aktivity

Přesun sochy Slavoje Nejdla Po válce do Parku Clam - Gallasů (PO 10.00).

Poslední rozloučení s Ladislavem Duškem (PO 14.00).

Školská rada ZŠ Lesní (PO 14.00).

Pietní akt ke 102. výročí založení Československa (ST 10.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 10. -  25. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

L. Přinda (SFM) - vyúčtování příspěvku města

J. Kašpar (MCU Koloseum) - rozvoj areálu i sociálních služeb

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.