24.04.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 26. 4. - 2. 5. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. O schválení rozhodnou v tomto týdnu obě zastupitelstva, posléze je potřeba finalizovat speciální darovací smlouvy (majetkové, finanční), souběžně rozběhnout nově zřízené organizace - v našem případě především Domov seniorů Františkov. Budeme také diskutovat o zápisech do ZŠ, které se uskutečnily 22/4.

Základní i mateřské školy se dílčím způsobem otvírají. Za podmínek stanovených nadřízenými státními orgány. Budu tedy sledovat situaci v jednotlivých školách. Dále sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Se zástupci charitního šatníku budu debatovat o provozních problémech této služby (ÚT 11.00).

Otevřeme obálky s nabídkami zájemců o místo ředitelky/ ředitele MŠ Jablůňka (ST 8.30).

Tradičně poslední středu v měsíci se potkám (online) s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města.

Zúčastním se online zasedání tzv. K21, tedy kolegia obcí k plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje (ČT 13.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

Sejdeme se s jednateli JSS, která provozuje městský bazén, abychom ladili jednu z variant další možné spolupráce (PO 8.30).

Sejdu s ředitelem Varšavy Ondřejem Pleštilem, abychom diskutovali o parametrech prodloužení nájemní smlouvy (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Zasedá finanční výbor (ST 16.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT 15.00), kam mj. zasílám smlouvu a další dokumenty k vzájemnému převodu příspěvkových organizací mezi městem a krajem.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 4. -  25. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Červinka (Elset) - letní program na náměstí

A. Provazníková (krajská zastupitelka) - sociální služby v LBC

M. Pšeničková, T. Drašnar (ARR) - projekt LISTEM 21 a jeho pokračování

Nastavení cookies