24.09.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 26. 9. - 2. 10. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023.

Zúčastním se slavnostního zahájení akademického roku Technické univerzity v Liberci a jmenování nových profesorů a docentů (ÚT 10.00).

Na ZŠ Dlouhý Most se jako pozorovatel zúčastním programu primární prevence (šikana a související jevy), který tam uspořádá organizace Advaita (ČT 8.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec podal přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme pokračovat s předpřípravami na 2. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Také další personální zajištění odboru.

Potkám se s kolegy z KÚLK a zástupci spolku Jizerská 50, abychom diskutovali formu podpory této velké akce na rok 2023 (PO 12.15).

Dále pokračujeme na přípravě prezentace (scénáře) obsahu přihlášky EHMK 2028 - uskuteční se před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) a plánována je na 13. října 2022. Ze všech 4 kandidátů půjdeme na řadu jako poslední. Přihlášku může obhajovat maximálně 10 lidí, vše tedy bude v rukou nejužšího jádra našeho týmu. Čeká nás 30 minut tzv. volného programu a 60 minut, kdy budeme muset reagovat na otázky členů komise. Vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 14. října 2022. Tento týden se k nácviku sejdeme ve ČT od 11.30.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 9. - 25. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Červinka (Elset) - adventní trhy 2022

Nastavení cookies