25.06.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 27. 6. - 3. 7. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

ÚT, ST - nepřítomnost

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Potkám se znovu online s řediteli mateřských škol, abychom prodebatovali další kroky v zapisování ukrajinských předškoláků (PO 11.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.00) se budeme znovu zabývat zápisem ukrajinských školáků do našich ZŠ i MŠ, které se uskutečnily ve čtvrtek 2/6 a 9/6. V základních školách jsme již přijali asi 550 ukrajinských školáků, čekáme, kolik adeptů do první třídy nakonec bude mít odklad (výsledky diagnostiky z poraden ale budou známy až na konci prázdnin) a propíšou se nám zpět do mateřských škol. Průměr ve třídách ZŠ držíme na počtu 26 - 28 dětí. U mateřských škol teprve začínáme vydávat rozhodnutí o přijetí - primárně jde o 30 předškoláků (prvňáčci pro školní rok 2023/24), mladších dětí k zápisu také přišlo do 30. 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Dále pokračuji na editaci konceptu přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept píše odborný tým, na mě je jazyková redakce. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Pietní akt k památce obětí komunistického režimu (PO 16.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města, kam posílám velké množství materiálů včetně dotací atd. (ČT od 15.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (20. 6. - 26. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

S. Holata (FO) - oslavy Liebiegova výročí

M. Čechlovská (Dramacentrum Bezejména) - divadelní soutěže mladých

T. Hasil (G300) - nadcházející výstava v MVS

J. Mišák (OV Františkov), P. Felgr (FO) - ZŠ Švermova, kapacita, bazén

Nastavení cookies