25.09.2021
neschvalovalo se

Týdeník Ivana Langra/ 27. 9. - 3. 10. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

úterý - státní svátek

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje (darovací smlouvy budeme předkládat do druhé zářijové rady a zastupitelstva), budeme diskutovat i parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity. Důležitá témata se zkrátka nemění, jen se posouvají ve své přípravě.

S ředitelkami MŠ budeme pokračovat v diskuzi o prázdninovém režimu školek v červenci a srpnu 2022 (ST 11.30).

Sejdu se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací, abych získal aktuální informace o provozu. Samozřejmě se budeme bavit o příspěvku města na rok 2022.

V rámci našich sociálních projektů, financovaných z OPZ (Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality II) se sejdu s projektovým týmem, abychom debatovali nad stavem a plnění jednotlivých aktivit (ČT 9.30).

S ředitelem Kontaktu Michaelem Dufkem a dozorčí radou organizace se pobavíme o rozsahu činnosti a rozpočtu po přestěhování do zrekonstruovaných prostor Liebiegova paláce - předpoklad je na podzim 2022 (ČT 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, příprava materiálu do zářijového zastupitelstva města k regulaci hazardu aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 se postupně přesunou z domény www.kreativni-liberec.cz na www.liberec2028.cz), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

S právníky a kolegy z odboru budeme dále pokračovat v řešení funkčního nastavení nové městské společnosti, která od 1/1/2022 provoz plaveckého bazénu (ST 10.30).

Na tiskové konferenci k projektu Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury představíme webové stránky projektu i 12. ambasadora "z lidu" (PÁ 11.00). přesunuto z předminulého týdne

Sejdu se s lobbistou Mattijsem Maussenem, abychom diskutovali možnosti jeho spolupráce v rámci kampaně EHMK 2028 (PÁ 12.30). přesunuto z předminulého týdne

 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor sport (ST 15.00).

Koncert absolventů Severáčku v obřadní síni (PÁ, 19.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 9.00), kam posílám např. aktualizaci OZV o regulaci hazardu a návrhy dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (20. 9. - 26. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Šulc (FO) - bezdoplatková zóna

R. Hůlka (FO) - budoucnost objektu Linser

J. Jiroutek (FO) - kniha o radnici

J. Zeronik (Doctrina) - rozvojové plány Doctriny

H. Hausmannová (FO) - idea konzervatoře

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies