26.06.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 28. 6. - 4. 7. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Sledujeme už poslední kolo testování žáků v základních školách v aktuálním školním roce. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Potkám se online s ředitelkami a řediteli mateřských škol, abychom se pobavili o aktuální situaci (PO 14.00).

V Mladé Boleslavi budu diskutovat s náměstkyní primátora Miroslavou Kašpárkovou o sociálním bydlení a domech zvláštního určení (ÚT od 10.00).

Zúčastním se online konference o sociálním začleňování, kterou pořádá Agentura pro sociální začleňování (ÚT od 13.15).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) tedy začneme s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu. Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 se postupně přesunou z domény www.kreativni-liberec.cz na www.liberec2028.cz!

S právníky a kolegy z odboru budeme pokračovat v řešení funkčního nastavení nové městské společnosti, která bude v případě potřeby připravena převzít provoz plaveckého bazénu (ST 10.30).

Potkám se s kurátorem Severočeského muzea Luďkem Lukuvkou, abychom probrali některá společná témata (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Pietní akt k uctění Milady Horákové a dalších obětí komunismu (PO 15.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (21. 6. - 27. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Janyska, P. Laurin, J. Heinzl (Svaz Němců) - pronájem budovy spolku

P. Machálek (FO) - evaluace Eduzměna

J. Čonka (Rytmus) - podporované bydlení

L. Rudinská (Agentura SZ) - sociální začleňování

Nastavení cookies