27.03.2021
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 29. 3. - 4. 4. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Základní i mateřské školy jsou znovu zcela vypnuty kromě dvou zařízení, která slouží dětem rodičů pracujících v krizových složkách a v sociálních službách - ZŠ 5. května (školní docházka) a MŠ Motýlek Broumovská (předškolní docházka). Monitorujeme tedy stav v těchto školách. Stejně tak sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme debatovat o aktuálních otázkách - především o chystaném vzájemném převodu příspěvkových organizací města a kraje, také o rozpočtovém výhledu na další tři roky.

Sejdu se online s řediteli sociálních příspěvkových organizací, abychom debatovali nad aktuálními otázkami z provozu (PO 14.00).

Sejdu se online s řediteli kulturních příspěvkových organizací, abychom debatovali nad aktuálními otázkami z provozu (ÚT 13.00).

Na pravidelné poradě se sejdu se zástupci Agentury pro sociální začleňování, abychom diskutovali o přípravě revize strategie začleňování a souvisejících projektech (ČT 9.00).

Navštívím MŠ U Bertíka, abych se rozloučil s končící ředitelkou Danou Jeništovou a uvedl do funkce novou ředitelku Markétu Exnerovou Požickou (ČT 11.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

V rámci pravidelné porady odboru (PO 8.00) se budeme věnovat zejména přípravě na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) - dokončení analytické části strategie kultury a SWOT analýzy, která je východiskem pro budoucí návrhovou část. Oslovujeme také další čtveřici až šestici ambasadorů, které představíme na jaře. Záznam z úvodní tiskové konference k EHMK s představením prvních ambasadorů (30/11/2020) najdete na https://www.facebook.com/liberec/videos/222101089421572.

S kolegy z odboru budeme probírat smluvní zajištění provozu libereckého bazénu (ÚT 9.00).

Sejdu se s končící ředitelkou Krajské vědecké knihovny Blankou Konvalinkovou a její nástupkyní Danou Petrýdesovou nad tématem městských poboček (ST 11.00).

Na tiskové konferenci v IQ Landii představíme důležitou osobu - mluvčího kampaně EHMK Liberec 2028 (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 3. -  28. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Coufal (IQ Landia) - spolupráce v kultuře

J. Smetana (AV Media) - distanční vzdělávání ZŠ

J. Picek, T. Kasper (TUL) - vzdělávání učitelů

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.