01.05.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 3. 5. - 9. 5. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Zastupitelstva obou samospráv minulý týden schválila základní smlouvy, nově byla zřízena organizace Domov seniorů Františkov, která přechází z kraje na město. Je to ale jen začátek ještě dlouhé cesty. Budeme také diskutovat o zápisech do ZŠ, které se uskutečnily 22/4, o možných lokálních problémech na některých školách.

Základní školy se otevírají i pro děti ze 2. stupně. Hurá! Budeme sledovat testování i organizační podmínky. Dále také sledujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Zúčastním se veřejného projednání nové strategie města - jde o základní dokument rozvoje Liberce na dalších 10 let (PO 16.00).

Sejdeme se se zástupci Agentury pro sociální začleňování, abychom diskutovali postup prací na jednotlivých projektech z OP Zaměstnanost a řešili další záležitosti spojené se sociální oblastí (ČT 9.00).

Navštívím V-klub, který je součástí DDM Větrník a slaví letos 15 let činnosti (ČT 13.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

Společně se zastupitelkou Renatou Balašovou budeme dále dojednávat dodatečné podmínky pro provozování bazénu společností JSS do doby rekonstrukce v roce 2022 (průběžně).

Sejde se řídicí výbor projektu Evropské hlavní město kultury 2028, kde mj. představíme postup prací na strategii kultury a vizuály kampaně (ST 14.00).

Potkám se s kolegy z TUL, abychom společně diskutovali projekt Trenéři ve škole (ČT 10.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Vzpomínková akce k 76. výročí osvobození (SO 10.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (26. 4. -  2. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Borek (Evropský parlament mládeže) - spolupráce s městem

F. Sehoř (Oblastní charita) - charitní šatník

O. Pleštil (Varšava) - nájemní smlouva s městem

M. Ottl (Kultura z. s.) - Majáles a další kulturní akce

Nastavení cookies