29.01.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 30. 1. - 5. 2. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

PO, ÚT - home office, zdravotní důvody

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30, online) probereme materiály do nejbližší rady města (7/2), budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, naplánujeme rovněž společné jednání s řediteli ZŠ a budeme připravovat veřejnou debatu o školství, která se uskuteční 1/3.

Sejdu se online s řediteli ZŠ, abych s nimi mj. probral prevenci rizikových jevů, obědy do škol, letošní zápisy do 1. tříd i GDPR (ÚT, dopoledne, online).

Společné setkání rad města a kraje, které se tradičně koná po komunálních/krajských volbách (ST 9.00).

Sejde se projektový tým projektu Férové školy II, aby ukončil projekt jako celek. MŠMT rozhodlo, že už nebude podporovat obce jako žadatele dotací z oblasti inkluze, takže navazující projekt již nebude (ČT 8.15).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

Zúčastním se generálního shromáždění asociace měst s loutkovým divadlem AVIAMA, jíž jsme členem (ÚT, 14.00, online).

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (23. 1. - 29. 1. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Sabáčková (FO) - spolupráce v rámci Kreativního Liberce

K. Jägerová (Kultivar) - náplň kulturně kreativního centra Linserka

p. Adámek (Rekrabička) - spolupráce s městem

p. Kozel (Nordbeans)  - spolupráce s městem

Nastavení cookies