30.05.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 31. 5. - 6. 6. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Budeme diskutovat o zápisech do MŠ, které se uskutečnily v polovině května. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Potkám se online s ředitelkami a řediteli mateřských škol, abychom se pobavili o aktuální situaci ve školkách a také o probíhajících zápisech (PO 14.00).

S kolegy z vedení města se půjdeme podívat do kancelářských prostor, kam bychom mohli přesunout některé odbory z rekonstruovaného Uranu (ÚT 8.30).

Zúčastním se pravidelného každoměsíčního jednání s kolegy z Agentury pro sociální začleňování ke strategii začleňování a aktuálním projektům (ČT 9.00).

S kolegy z Centra bydlení Liberec budeme diskutovat o provozních záležitostech centra (ČT 10.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz. Připravíme se také na páteční tiskovou konferenci, kde představíme 2. skupinu ambasadorů EHMK Liberec 2028.

S kolegy z kampaně Liberec 2028 se spojíme se slovenskou Nitrou, která postoupila do druhého kola soutěže o EHMK 2026. Budou nás zajímat zkušenosti, rozpočet a další záležitosti (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Tisková konference k Anifilmu (ST 14.00).

Tisková konference EHMK Liberec 2028 (PÁ 10.00).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám zejména návrhy na dotace a materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (24. 5. -  30. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

S. Bazevičius (konzulát Litva) - výstava v Liberci

J. Patrný (FO) - bezdoplatková zóna

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

Nastavení cookies