02.10.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 4. 10. - 10. 10. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Po loňské pauze, vynucené epidemickými opatřeními, zahájím tradiční vzdělávací Senior akademii, kterou pro zájemce z řad klubů důchodců pořádá už několik let naše Komunitní středisko Kontakt (PO 9.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje (darovací smlouvy budeme předkládat do druhé zářijové rady a zastupitelstva), budeme diskutovat i parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity. Důležitá témata se zkrátka nemění, jen se posouvají ve své přípravě.

Sejdu se s Janou Hejret Vojtkovou a Ondřejem Hradcem z ČČK, abychom dále diskutovali o využití objektu v Pastýřské ulici (ÚT 8.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, příprava materiálu do zářijového zastupitelstva města k regulaci hazardu aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 se postupně přesunou z domény www.kreativni-liberec.cz na www.liberec2028.cz), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

Potkám se opakovaně s panem Kollertem, provozovatelem plochodrážního stadionu v Pavlovicích, abychom diskutovali o využití souvisejících ploch pro tělesnou výchovu žáků našich škol (PO 14.30).

Se Žanetou Štěpánovou se pobavíme o její možné spolupráci při kandidatuře Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 (PO 15.00).

S kolegy z odboru a Olgou Škochovou (ONplan) budeme diskutovat o akčním plánu strategie kultury na rok 2022 (ÚT 14.00).

S kolegy z vedení města odhalíme na náměstí před radnicí dvě překvapení - novou sochu (mimořádné dílo Davida Černého) a ještě jednu věc, související s datem 5/10. A protože to je překvapení, které jsme si vymysleli už před rokem a zatím ho z radnice nikdo nevyplácnul ven (to je samo o sobě skoro neuvěřitelné), musíte si počkat až do úterý (ÚT 16.00). A přijďte se podívat!

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí. (ST 10.30).

Potkám se s krajskou náměstkyní pro kulturu Květou Vinklátovou, abychom se pobavili o spolupráci města a kraje na kandidatuře Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 (ČT 11.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zahájení Dne seniorů (ST 14.00, OC Forum).

Festival Lípa Musica (NE 19.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 9. - 3. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

A. Marková (FO) - ambasador EHMK 2028

M. Maussen (FO) - konzultace EHMK 2028

Nastavení cookies