03.09.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 5. 9. - 11. 9. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i přípravu na nový školní rok z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023.

Zúčastním se výběrového řízení na ředitelku/ředitele krajské Botanické zahrady Liberec (ST 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec podal přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. zahájíme předpřípravy na 2. fázi kandidatury, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (Evropské dny kulturního dědictví, adventní trhy atd.). Také další personální zajištění odboru.

S kolegy z KAM a odboru rozvoje a dotací budeme diskutovat nad žádostí o dotaci na rekonstrukci původní továrny Linser na kulturně-kreativní centrum (PO 13.00).

V rámci Evropských dnů kulturního dědictví povedu - jako již tradičně - dvě veřejné prohlídky historické liberecké radnice (SO od 10.15 a 11.15), následně otevřeme výstavu v rámci festivalu moderního umění Artweek 2022 v Malé výstavní síni (SO 13.00). 

Dále pokračujeme na přípravě prezentace (scénáře) obsahu přihlášky EHMK 2028 - uskuteční se před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) a plánována je na jeden z dnů mezi 12. - 14. říjnem 2022 (přesné datum zvolí MKČR v září). Přihlášku může obhajovat maximálně 10 lidí, vše tedy bude v rukou nejužšího jádra našeho týmu.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Tisková konference po radě města (ST 9.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Slavnostní udělení Medailí města Liberec (ČT od 17.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. zasílám návrhy na dotace i žádosti k pokračování projektů Centrum bydlení Liberec II a Asistenti prevence kriminality III.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (29. 8. - 4. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Bureš (LIS) - kyberbezpečnost v ZŠ

J. Kašparová (FO) - medaile města, provoz ZŠ

J. Křížek (SM) - dotace od města

Nastavení cookies