04.12.2021
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 6. 12. - 12. 12. 2021

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat rozpočty našich příspěvkových organizací, také demografický vývoj pro přípravu nové spádové vyhlášky v ZŠ i přípravu tvorby nového komunitního plánu.

Zúčastním se zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna, který v oblasti Kutnohorska realizuje pilotní projekt zvyšování kvality vzdělávání, podporovaný MŠMT. Členem správní rady (a také odborné) jsem od samého počátku, je to pro mě mimořádná čest a také příležitost být u toho a přenést některé poznatky i do libereckého školství (ST 9.00).

Zúčastním se zasedání nové komise pro bydlení Svazu měst a obcí, jíž jsem členem (ČT 13.00).

S kolegy z Liberecké informační a.s., která je obchodní společností města, budeme diskutovat o další IT podpoře našich mateřských a základních škol (PÁ 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a plán akcí na rok 2022.

V rámci přípravy na převzetí plaveckého bazénu (od 1/1/2022) budeme průběžně pokračovat ve všech krocích a konzultacích s právníky, majetkáři i spolupracovníky ze společnosti BAZÉN LIBEREC. Provozování bazénu bude velmi rizikové (ve vztahu k jeho technickému stavu), velmi nákladné (protiepidemická opatření významně snižují návštěvnost, tj. výnosy ze vstupného), ale s ohledem na vysoký veřejný zájem (sportovní, školní a kondiční plavání) se o to musíme do zahájení rekonstrukce pokusit. Smlouva se stávajícím provozovatelem, společností JSS, končí k 31/12/2021, dále už pokračovat nechtějí (ST 10.30).

Na tiskové konferenci představíme první plány na provozování plaveckého bazénu po lednu 2022, kdy jej do své správy převezme městská společnost BAZÉN LIBEREC (ST 15.00).

Na ministerstvu kultury budu jednat o možné finanční podpoře státu pro města kandidující na Evropské hlavní město kultury 2028 (ČT 10.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Slavnostní ukončení Senior akademie (PO 14.00).

Slavnostní přijetí dobrovolníků v sociálních, zdravotních i jiných službách (PO 17.00).

Zasedání zastupitelského klubu SLK (PO 16.15).

Zasedá školská rada ZŠ Lesní, jíž jsem členem (ÚT 15.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám další balík smluv souvisejících s převodem 4 příspěvkových organizací mezi městem a krajem nebo návrhy na udělení medaile města v roce 2022. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (29. 11. - 5. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Pastva (Křišťálové údolí) - spolupráce s městem

M. Brzezina (TUL) - spolupráce na EHMK 2028

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

Nastavení cookies