05.01.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 7.1. - 13.1. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejdu se s kolegy z odboru školství a sociálních věcí, sociální péče i stavebního úřadu, abychom řešili otázku některých objektů v sociálním vyloučení, které jsou v mimořádně špatném technickém stavu (PO 10.00).

Na pravidelné poradě odboru (ST 13.00) budeme dále debatovat o připravované rekonstrukci ZŠ 5. května, stěhování školy do objektu TUL Mařanova ve Vesci (od března do října 2019) i zajištění dopravy dětí, celkovém nastavení nové koncepce bydlení města, systémovém pohledu na řešení sociálního vyloučení na území města, projektu proti šikaně a dětském násilí na libereckých ZŠ a dalších záležitostech.

Zúčastním se dalšího školního představení hereckého Studia DFXŠ Má to smysl, které je sondou do aktuálních společenských a mezilidských témat. Představení je postaveno zejména na dětských hereckých výkonech (ÚT 10.00, Malé divadlo).

Potkám se s řediteli všech 59 příspěvkových organizací ve své gesci, abych poděkoval jim i jejich zaměstnancům za loňskou práci pro město a ve veřejném sektoru (ÚT 16.00).

Už podruhé se zúčastním odborné diskuze nad vizí českého školství, která se již brzy transformuje do zcela konkrétního záměru s celostátním dopadem. Jsem mimořádně poctěn, že jsem jedním z ambasadorů projektu, o němž však zatím nemohu s ohledem na strategii komunikace prozradit nic bližšího (ČT od 9.00).

Znovu se potkám se s ředitelem ZUŠ Tomášem Kolafou a šéfem Spolku Zachraňme kino Varšava Ondřejem Pleštilem, abychom diskutovali o dalším rozvoji objektu kina (PÁ 10.00).

Dále mj. pracuji na konturách nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách, který chci zahájit 16/1, na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě i záměr postupného výkupu některých sociálně vyloučených objektů ze soukromých rukou (zjišťujeme například, zda je možné výkup, rekonstrukci či demolici takových budov alespoň částečně financovat z prostředků EU zaměřených na řešení sociálního vyloučení).

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (ST 10.45) budeme řešit personální zajištění odboru, dále koncepční přípravu ke kandidatuře Liberce na hlavní město kultury 2028, postup dalších činností při revitalizaci tzv. barokní zahrady a také přípravu některých kulturních akcí v roce 2019.

Sejde se poprvé výbor pro kulturu a cestovní ruch, prvními tématy budou jak vyhodnocení ocenění Kulturní počin roku 2018, tak návrhy na udělení medailí města v roce 2019 (PO 14.00).

Na schůzce s uživateli libereckého skateparku si chci vyjasnit další možnosti rozvoje této plochy (ST 14.00).

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám jen materiály operativní povahy, výjimkou jsou návrhy na jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací (ÚT od 10.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (2. 1. - 6. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Pleštil (Kino Varšava) - budoucnost kina

M. Fryč (knihkupec) - kultura v Liberci

J. Veverka (FO) - filmová kancelář

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.