15.07.2016

Hetjman zneužil tiskový zákon

Hejtman Půta dosazuje do vedení nemocnice své kamarády a poté zneužívá tiskového zákona a Libereckého zpravodaje k vlastní propagandě a pomlouvání jiných.

 

Před pár měsíci hejtman Půta dosadil své lidi do představenstev obou krajských nemocnic. Do Krajské nemocnice Liberec dokonce svého přítele pana Marka, který se zdravotnictvím ani s KNL nemá nic společného a ani neprošel výběrovým řízením. O to absurdněji zněl návrh na padesátitisícovou měsíční odměnu, a to přesto, že pan Marek ani nebyl schopný přesně specifikovat náplň své činnosti a ani její rozsah. Samotné představenstvo se schází jednou měsíčně. Tento návrh byl natolik přemrštěný a nezdůvodněný, že ho naprostá většina dozorčí rady odmítla schválit.

Když jsme o tom s kolegou Šedlbauerem napsali do dubnového Zpravodaje, přišla hejtmanova okamžitá reakce, že uvádíme nepravdy, a zda na ně může reagovat. Reakce podle tiskového zákona musí splňovat dvě pravidla: 1) musí reagovat na zjevnou lež, kterou je možné dokázat, 2) má nárok na stejnou délku, jako původní příspěvek. Jaká byla realita?

Hejtman nejen, že neuvedl jediný argument, kterým by se ohradil proti našim uvedeným tvrzením (ona to jsou totiž fakta, tam žádný protiargument není), ale pouze zneužil své možnosti reakce k napsání dvojnásobně dlouhého štvavého článku proti mně, kolegovi Šedlbauerovi a Změně obecně.

Je totiž realita, že po hejtmanově obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku je mezi hejtmanem a Změnou velká nevraživost. Ovšem zneužití městského Zpravodaje člověkem, který v Liberci vůbec nebydlí, je poměrně „silné kafe“. A to zvlášť v době, kdy náklady placené z rozpočtu kraje (tedy z veřejných peněz) na mediální propagaci kraje, a tím především jeho vlády, před volbami naprosto rapidně narostly. Myslím, že toho hejtman skutečně nemá zapotřebí… 

 

Nastavení cookies