20.03.2018

Práce, která nesnese srovnání

Po více než roce v pozici Libereckého kraje a zároveň zastupitelky jak na kraji, tak ve městě, mám dobré srovnání práce obou zastupitelstev. Za přípravu jednotlivých bodů je zodpovědná rada města nebo kraje.

Pro vaši představu… než se materiál na kraji dostane ke schválení zastupitelstvu, projde přípravou ze strany úředníků po diskuzi s rezortním radním. Ty, které potřebují větší diskuzi v radě, jsou diskutované každý týden na její poradě. Tam je prostor pro řešení problémů, argumentaci, k diskuzi nad různými variantami. Jakmile se rada rozhodne, jak k tématu přistoupí, je materiál společně s dalšími předložen k jednání radě, kde už se o bodech hlasuje.

Díky profesionální úrovni přípravy ze strany úředníků kraje a předcházející diskuzi nad problematickými body je rada kraje schopná projednat například kolem 100 bodů během jednoho jednání, trvajícího cca 4 hodiny. Poté, před jednáním zastupitelstva, projednají body jednotlivé výbory a zastupitelské kluby.

Ve výborech je k dispozici jeho členům jak gesční náměstek, tak také vedoucí odboru, aby zodpověděli případné otázky. V případě komplikovaných bodů si i zastupitelské kluby na svá jednání zvou gesční náměstky. Pokud se ukáže už při této přípravě, že pro bod není naprosto většinová shoda, bod se zastupitelům nepředloží a hledá se řešení. Toto na první pohled zdlouhavé projednávání však ve výsledku znamená, že krajské zastupitelstvo obvykle nejedná déle než dvě nebo tři hodiny, a to ani při 100 nebo více bodech.

Za více než 3 roky působení v zastupitelstvu Liberce jsem zažila zcela výjimečně jednání, které by netrvalo 7 hodin, od tří odpoledne do deseti do večera. Jednání se i prodlužují, pokud ani za tak dlouhou dobu nestihneme všechny body projednat. A to jich je třeba jen kolem 50.

Neschopnost koalice se dohodnout, neochota hledat s opozicí kompromisní řešení, časté předkládání bodů daleko po lhůtě, a tedy nemožnost zastupitelů se dobře připravit, to všechno jsou důvody těchto dlouhých nepříjemných jednání. Vypadá to, že do konce volebního období se už ani nedá čekat, že by koaličním stranám došlo, že je třeba k tomu přistoupit jinak. Takže nás čekají měsíce plné konfliktů koaličních partnerů, dlouhých a nepříjemných jednání zastupitelstva. Přestože je za tuto situaci ve městě zcela zodpovědná současná koalice Změny a ANO, přijměte vy, kteří sledujete městské zastupitelstvo, mou omluvu za to, čeho musíte být svědky. 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies