18.07.2016

Pravidla Fondu kultury se budou lepit za chodu

Na červnovém zastupitelstvu jsme projednávali vyhlášení 2. kola programu dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML. Jsem členkou správní rady fondu a hlasitým kritikem nových pravidel fondu.

 

Celý systém dostává byrokratické rozměry, které by člověk ještě s nechutí pochopil, pokud by se jednalo o žádosti do finančního zdroje poskytujícího o řád vyšší dotace. U městského programu však může žadatel dosáhnout maximálně na 49 tisíc korun.

Jsou to pochopitelně veřejné peníze a v součtu všech se jedná o více než milión. Nicméně město by se nemělo utopit v papírech, zaměstnat programem neúměrně úředníky a hodnotitele, kteří mají i jinou práci, a otrávit žadatele. A přesně to se s vyhlášením 1. kola stalo.
Kolem žádostí a hodnocení panovalo napětí, nejasnosti a nepříjemnosti. Nějak jsme se s tím nakonec všichni popasovali a očekávali jsme, že bude čas na vyhodnocení, nápravu chyb a stabilizaci celého grantového systému za konzultací s hodnotiteli, asistujícími úředníky a na základě připomínek žadatelů.

Překvapilo mě proto, že s vyhlášením 2. kola programu Fondu kultury a cestovního ruchu přišla i úprava pravidel. Podle náměstka Ivana Langra budou pravidla upravována postupně a tato úprava je tedy dílčím krokem.

Nerozumím takovému přístupu a jsem si jistá, že kdyby pan náměstek stál na druhé straně, tedy byl žadatelem, nenechal by na městě nit suchou. Jsem přesvědčená, že by bylo mnohem přijatelnější pro všechny zúčastněné ponechat pravidla stejná jako v 1. kole (i přes jejich nedostatky), a změnu provést až jako kompletní, promyšlenou, prodiskutovanou tak, aby nemuselo docházet k dalším úpravám.

Takto nejen, že budou žadatelé pokaždé hledat, „co je zase jinak“, a bude to všechny zainteresované zdržovat, ale město tím vysílá Liberečanům zprávu, že „levá neví, co dělá pravá“. 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies