Místní referendum

Místní referendum se z rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci bude konat souběžně s termínem voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. až 6. října 2018.

O bezvadnosti návrhu rozhodl krajský soud svým usnesením:
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5836131 

O termínu konání referenda rozhodl krajský soud svým usnesením:
http://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=5938239

V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamujeme, že Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci dne 14. září 2018 přijal usnesení, kterým vyhlásil konání místního referenda na území statutárního města Liberec o otázkách:

  1. Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1.2019 zdarma?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 maximálně 7 míst s tzv. živou hrou?
  3. Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?
  4. Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?
  5. Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?

 

Staňte se členem okrskové komise

Místní referendum se v Liberci uskuteční dne 5. října 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 6. října 2018 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin (plus čas na sčítání výsledků). Referendum tedy proběhne z časového hlediska shodně s volbami do zastupitelstev obcí.

V souvislosti s tím se na vás obracíme s nabídkou práce v okrskových komisích pro místní referendum.

Podmínky pro členství v komisi:

  • trvalé bydliště v Liberci
  • občan starší 18 let
  • nesmí být již přihlášen jako člen do komise pro volby do zastupitelstev obcí

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. 9. 2018 stanovilo výše odměny pro členy komisí takto:
a)    pro předsedu komise ve výši 2 200 Kč
b)    pro člena komise ve výši 1 740 Kč

Máte-li zájem o členství v okrskové komisi, pošlete vyplněnou přihlášku (níže ke stažení) co nejdříve na e-mail: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz
Další informace poskytne vedoucí personálního oddělení Miroslav Křepel, telefon: 48 524 3761.

 

Změna umístění hlasovacích místností:

Z technických nebo kapacitních důvodů došlo při místním referendu ke změně umístění těchto hlasovacích místností takto:

okrsek č. 11                       Jedličkův ústav, p. o. – dům E, Lužická 1366/11, Liberec I – Staré Město
okrsek č. 17, 18, 19           Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice, Markova 299/4, Liberec XIV – Ruprechtice
okrsek č. 45                       Základní škola Kaplického, Kaplického 384, Liberec XXIII – Doubí
okrsek č. 56                       Základní škola Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec VI – Rochlice
okrsek č. 72                       Základní škola v Machníně, Heřmánková 95, Liberec XXXIII – Machnín
okrsek č. 74                       Základní škola a Základní umělecká škola Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec XII – Staré Pavlovice
okrsek č. 76                       Základní umělecká škola v Liberci (ZUŠ), Frýdlantská 1359/19, Liberec I – Staré Město

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.