02.06.2016
Karel Horník

Bazén Liberec

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.


Cílem projektu bylo vybudovat bazén zejména pro výuku plavání o délce 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytuje zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozcvičovací bazén pro připravení organizmu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu byla vybudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožňuje sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou atrakcí pro návštěvníky bazénu. Toto zařízení je možno využít i pro zájmové skupiny občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň je vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.


Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1140/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 22. 7. 2011. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 152 506 655,75 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 136 184 045,19 Kč, z toho dotace EU 115 756 438,41 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2012 a 2013.
2012: podána ŽoP ve výši 65 201 719,76 Kč
- CZV celkem 75 782 923,59 Kč, proplacena dotace 64 415 485,05 Kč
2013: podána ŽoP ve výši 51 340 953,36 Kč
- CZV celkem 60 401 121,60 Kč, proplacena dotace 51 340 953,36 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 115 756 438,41 Kč.

 

        

 

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies