02.06.2016
Karel Horník

Parky Lidové sady II

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Cílem projektu byla kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.
V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, došlo k obnově a zpevnění cest pro pěší a cyklisty, rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnou parkové úpravy.
V lokalitě Zborovské byly realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze Zborovské ulice, zřízení veřejného osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1175/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 20. 12. 2012. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 7 482 426,02 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly ve výši 6 754 180,60 Kč, z toho dotace EU 5 741 053,51 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014.
2014: podána ŽoP ve výši 5 882 060,27 Kč
- CZV celkem 6 754 180,60 Kč, proplacena dotace 5 741 052,92 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 5 741 052,92 Kč.

 

         

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies