02.06.2016
Karel Horník

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města Liberce.
Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.
Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1139/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 17. 10. 2011. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 85 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 325 531 980,00 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 361 628 221,49 Kč, z toho dotace EU 307 383 988,27 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2012 až 2015.
2012: podána ŽoP ve výši 25 774 181,44 Kč
- CZV celkem 29 346 597,5 Kč, proplacena dotace 24 944 607,87 Kč
2013: podána ŽoP ve výši 232 014 431,82 Kč
- CZV celkem 278 777 295,45 Kč, proplacena dotace 215 757 784,43 Kč
2014: podána ŽoP ve výši 64 553 740,80 Kč
- CZV celkem 60 616 026,91 Kč, proplacena dotace 51 523 622,87 Kč

 Proplacené ŽoP za projekt celkem: 292 226 015,17 Kč.

  

 

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies