Pracovní skupina bezpečnost

Zápisy

Zápis z 1. jednání

Zápis z 2. jednání

Zápis z 3. jednání

 

Katalog prevence – KAPR – pro Liberec

Katalog je výsledkem činnosti pracovní skupiny pro bezpečnost při Lokálním partnerství Liberec. Na katalogu pracovali jak realizátoři programů a přednášek primární prevence, tak i další subjekty, které v Liberci pracují nejen s tématem prevence rizikového chování, ale i s tématem bezpečnosti obecně. Součástí činnosti skupiny je i další analytická práce na tématu fungování primární prevence na školách. Tento jednoduchý nástroj usnadní vyhledávání programů a témat metodikům prevence na školách. Katalog bude pravidelně aktualizován. Zároveň obsahuje některé užitečné kontakty a odkazy.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, kritiku i nápady na doplnění, na následující emailové adresy:

statutární město Liberec - jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz

Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování - chochola.martin@vlada.cz