test tabulka


žádosti o aktualizace a informace ke katalogu prevence zasílejte na e-mail: jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz
Katalog preventivních aktivit pro město Liberec (katalog prevence - zkratka: KAPR pro Liberec)
Skupina rizikového chování název programu Úroveň prevence Ročník Délka trvání Certifikace Typ Poskytovatel webové stránky email telefon
komplexní preventivní program "Jdi dál" všeobecná 4.-9. 6x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence v adiktologii Alkohol a kouření všeobecná 4. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Jsme parta? všeobecná 4. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Jsem originál všeobecná 5. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana, kyberšikana a extrémní projevy agrese Kybersvět všeobecná 5. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence v adkitologii Závislosti všeobecná 6. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Sexuální rizikové chování Čas změny všeobecná 6. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Spektrum poruch příjmu potravy Krása všeobecná 7. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence v adiktologii Návykové látky všeobecná 7. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence v adiktologii, prevence kyberšikany Digitální domorodci všeobecná 8. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Sexuální rizikové chování Sexualita všeobecná 8. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Sexuální rizikové chování Rizikové sexuální chování všeobecná 9. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Negativní působení sekt Extremismus všeobecná 9. 3x45 min MŠMT program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Sranda nebo ubližování všeobecná 6.-9.ZŠ 3x45 min NE program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence kyberšikany Bezpečně na internetu všeobecná 6.-9.ZŠ 3x45 min NE program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence v adiktologii Zdravé tělo všeobecná 2. 45 min NE seminář MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence kyberšikany Já a internet všeobecná 3 2x45 min NE seminář MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Agrese všeobecná 3. 2x45 min NE seminář MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Prevence rasismu a xenofobie Kdo jsem? všeobecná 3. 45 min NE seminář MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Klima třídy všeobecná 4.-9. 4x60 min NE program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Adaptační program všeobecná 6.-9.ZŠ, SŠ 4x60 min NE program MAJÁK o.p.s. www.majakops.cz prevence@majakops.cz 721376722
Šikana a extrémní projevy agrese Řekni, kdo jsem všeobecná 6. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Šikana a extrémní projevy agrese Jak zlepšit vztahy v naší třídě všeobecná 6. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Prevence v adiktologii Drogy a my I. všeobecná 6. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Prevence v adiktologii Drogy II. všeobecná 7. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Sexuální rizikové chování Nevytahuju se, rostu všeobecná 7. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Prevence v adiktologii Počítač - dobrý sluha, nehodný pán všeobecná 7. 3x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Prevence v adiktologii (Ne)bezpečný internet všeobecná 8. 4x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Šikana a extrémní projevy agrese Cesta k toleranci všeobecná 8. 2x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Negativní působení sekt Nebezpečí sekt a extremismu všeobecná 9. 2x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Výskyt RCH Selektivní PP selektivní 2x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Výskyt RCH Indikovaná PP indikovaná 2x45 min NE program ADVAITA, z.ú. http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/ primarniprevence@advaitaliberec.cz
Šikana a extrémní projevy agrese Harmonizační program všeobecná bez omezení 3-4x á 90 minut NE program SVP ČáP Liberec http://www.svp-lbc.cz/programy-pro-skoly svp_lbc@centrum.cz
Šikana a extrémní projevy agrese Vrstevnický program selektivní 6.-9. ZŠ, 1-2. SŠ 5 x 90 min NE program SVP ČáP Liberec http://www.svp-lbc.cz/programy-pro-skoly svp_lbc@centrum.cz
Šikana a extrémní projevy agrese Kmen všeobecná 5x90 min NE program SVP ČáP Liberec http://www.svp-lbc.cz/programy-pro-skoly svp_lbc@centrum.cz
Násilí ve vztazích domácí násilí, stalking, znásilnění všeobecná ZŠ 8-9. + SŠ 3x60 min NE seminář / beseda BKB https://www.bkb.cz/prevence/ bkb.liberec@bkb.cz 605 952 852
Fungování adiktologických nízkoprahových služeb a jejich využití K-centrum Liberec / Terénní programy pro lidi ohrožené drogou Všeobecná ZŠ 9. + SŠ + VŠ 1 x 90 min NE seminář / beseda Most k naději www.mosktnadeji.eu vedouci.kc@mostknadeji.cz
Radikalismus, xenofobie Současný pravicový extremismus všeobecná 6.-9. ZŠ 2 x 45 min NE program MPL www.mpliberec.cz brodska.zdenka@mp.liberec.cz 737274616
Domácí násilí, krádeže Domácí násilí, osobní majetková ochrana všeobecná senioři 1 x 45 min NE program MPL www.mpliberec.cz brodska.zdenka@mp.liberec.cz 737274616
Základní informace k trestní odpovědnosti Trestní odpovědnost všeobecná 6. - 9. ZŠ 1 x 45 min NE program MPL www.mpliberec.cz brodska.zdenka@mp.liberec.cz 737274616
PČR
PČR
PČR

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.