O projektu

Registrační číslo:  100253106

Fáze projektu:  realizace (období 10/2015 - 03/2019)
Celkové náklady projektu: 2 754 513,24 EUR (74 440 720 Kč)
Výše dotace z EU:  2 304 436,04 EUR (max.)
Celkové náklady - statutární město Liberec: 735 757,63 EUR (19 883 850 Kč)

5% dotace ze státního rozpočtu (max.)
85% dotace z EU (max.)

Kooperační partneři:
Lead Partner projektu
LP1 statutární město Liberec (CZ) 

Partneři projektu
PP1  Město Hrádek n/N (CZ) 
PP2  Město Zittau (DE) 
PP3  Město Herrnhut (DE) 

Cíle projektu:

Efektivní ochrana obyvatelstva, jejich majetku a životního prostředí v dotčených regionech. Zintenzivnění již v předcházejícím období započaté vzájemné spolupráce v oblasti požární ochrany a odvracení negativních následků živelných pohrom. Odstraňování existujících bariér komunikace a koordinace při krizovém řízení a řešení mimořádných situací v rámci dotčených regionů. Výchova mladých členů hasičských sborů. 

Aktivity projektu:

JSDH Krásná Studánka:
· pořízení rychlého zásahového vozu, speciálního dopravního automobilu a přívěsu se člunem pro práci na vodě
· přestavba současné hasičské zbrojnice
· společné cvičení v podzemních prostorách

· setkání mladých hasičů všech partnerů

JSDH Hrádek nad Nisou:

· nákup nového nosiče kontejneru, hasícího kontejneru, nákladního kontejneru s plachtou a kontejneru pro sypké materiály
· pořízení ostatního hasičského vybavení (obleky pro práci na vodě, raftový člun, protipovodňové zábrany a přístřešek, přívěsný vozík pro odstraňování ropných látek, osvětlovací LED soupravy) 
· soutěže dětských kolektivů všech partnerů v netradičních hasičských disciplínách

· cvičení hasičských jednotek na klidné, divoké a zamrzlé vodě

FF Zittau:

· nákup hasičského automobilového otočného žebříku

· mezinárodní setkání mladých hasičů 
· workshop v integrovaném regionálním operačním řídícím středisku pro Východní Sasko
· společné hasičské cvičení při lesním požáru 

FF Herrnhut:

· pořízení víceúčelového vozidla
· rekonstrukce hasičské zbrojnice v části Rennersdorf
· společné cvičení v podmínkách povodní 
· společné cvičení mladých hasičů

Harmonogram projektu - statutární město Liberec: 10/2016 společné cvičení všech partnerů (v podzemních prostorách)
05/2017 třídenní setkání mladých hasičů
07/2017 - 12/2017 pořízení hasičské techniky
07/2017 - 06/2018 přestavba hasičské zbrojnice Krásná Studánka
03/2019 ukončení projektu

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Řepková
E-mail: repkova.hana@magistrat.liberec.cz
Telefon:  +420 485 243 189

                                                                            

statutární město Liberec    Stadtverwaltung Zittau     Stadtverwaltung Herrnhut      Město Hrádek n/N


 

 

Nastavení cookies