10.07.2020

Informační leták o projektu

V souvislosti s blížícím se ukončením projektu BIDELIN byl zpracován leták o projektu, který poskytuje základní informace o tzv. „Systému sídelní zeleně v Liberci“.

        

 

V souvislosti s blížícím se ukončením projektu BIDELIN byl zpracován leták o projektu poskytující základní informace o tzv. „Systému sídelní zeleně v Liberci“, který je nově vzniklou mapovou vrstvou v mapovém portálu města Liberec. 

 

Systém je postaven na dvou faktorech – velikosti a pěší dostupnosti jednotlivých ploch v rámci celého města – a rozlišuje čtyři úrovně městské zeleně:

  • Městské parky – ucelené plochy zeleně o rozloze minimálně 1 ha dosažitelné do 30 minut pěší chůze.
  • Místní parky – ucelené plochy zeleně o rozloze minimálně 1 000 m2 dosažitelné do 15 minut pěší chůze.
  • Odpočívky – plochy menší než 1 000 m2; zeleň a veřejná prostranství v zastavěných a zastavitelných plochách.
  • Propojení ploch – zklidněné komunikace, cyklostezky, stezky pro pěší doplněné alejovými systémy (stávajícími i nově navrženými).

 

Informační leták ke stažení zde:

 

Nastavení cookies