17.07.2018

Na území města Liberce probíhá mapovaní zeleně

V rámci projektu BIDELIN byly zpracovány dvě metodiky mapování zeleně.

 

     

V průběhu roku 2017 byly kvantitativně zmapovány významné prvky zeleně v katastrálním území města Liberec na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města ani jeho příspěvkových organizací, bez lesů, vodních ploch, komunikací a budov, podle vytvořené „Metodiky 1. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“.

V současné době probíhá kvalitativní mapování podle „Metodiky 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“.  U mapovaných objektů je sledováno fyziologické stáří, fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost, perspektiva stromu, sadovnická hodnota a návrhy opatření (řezy, speciální zásahy apod.).

Nastavení cookies